วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

กลั่นสามก๊กฉบับนักบริหาร


"สามก๊ก"เป็นผลงานการประพันธ์ของนักปราชญ์จีนที่มีนามว่า หลอ กว้าน จง ซึ่งได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ด้วยเนื้อหาสาระอันทรงคุณค่า ทำให้คนทั่วโลกยกย่องว่า สามก๊กมิได้เป็นเพียงวรรณกรรมเอกของจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นวรรณกรรฒอันยิ่งใหญ่จากปลายปากกาของมนุษย์(The great production by pen) สามก๊กจึงถูกแปลเป็นภาษาต่างๆถึง 10ภาษาและในภาษาไทยนั้น ก็มีสามก๊กอยู่หลายฉบับ แต่ละฉบับเขียนขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆกันเช่นสามก๊ก
ฉบับเจ้าพระยาคลัง(หน) ฉบับวณิพก ของยาขอบ และฉบับนายทุน ของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นต้น


ผู้เขียนสนใจอ่านสามก๊กตั้งแต่สมัยเด็ก โดยเฉพาะฉบับยาขอบ ซึ่งเขียนขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)และฉบับภาษาอังกฤษของบรีวิตต์ เทย์เลอร์ แล้วเขียนแยกแยะออกเป็นเรื่องราวของแต่ละตัวละครทำให้ง่ายต่การอ่นทำความเข้าใจ จากรูปแบบการเขียนเรื่องสามก๊ก ฉบับวณิพกข่องยาขอบนี้เอง ผู้เสขียนได้นำมากลั่นกรองเป็นสามก๊ก ฉบับนักบริหาร ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ


ไม่มีความคิดเห็น: